ORGANIZARE

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, doctorilor şi cercetătorilor cu preocupări în domeniul Istoriei şi filosofiei religiilor.

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor este o activitate extracurriculară ce vizează un cadru de întâlniri care vor avea ca obiect discuții, prezentări, dezbateri pe teme ce intră în sfera Istoriei și Filosofiei Religiilor: fenomenul religios global cu toate componentele identitare, identificarea elementelor comune ale religiilor în perspectiva dialogului interreligios și intercultural, reinterpretarea religiosului astăzi, ateizarea societății contemporane, provocările desacralizării în plan social etc.

Membri ai Cercului de Istoria și Filosofia Religiilor pot deveni studenţii, masteranzii, doctoranzii, doctorii şi cercetătorii din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanța sau din alte instituţii de învăţământ superior care manifestă o preocupare deosebită pentru Istoria şi filosofia religiilor şi îşi exprimă dorinţa de a face parte din acest Cerc, recunoscând şi respectând statutul de organizare și funcționare.

COORDONATOR
Lect. dr. Ioan Dura

Facultatea de Teologie 

Universitatea "Ovidius" din Constanța

ioandura.wixsite.com/personal

SCOP

Cercul de Istoria şi Filosofia Religiilor are drept scopuri:

 • promovarea studiului Istoriei şi filosofiei religiilor şi a cercetărilor aprofundate în acest domeniu;

 • angajarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţi ştiinţifice cu caracter extracurricular.

OBIECTIVE

În vederea îndeplinirii scopurilor sale, Cercul de Istoria şi Filosofia Religiilor  îşi propune atingerea următoarelor obiective:

 • conştientizarea importanţei Istoriei şi Filosofiei Religiilor pentru formarea viitorului teolog sau cercetător în domeniul Teologie sau în alte domenii umaniste;

 • promovarea şi sprijinirea, în spaţiul teologic, a cercetării aprofundate din domeniul Istoriei şi Filosofiei Religiilor;

 • crearea un spaţiu formal de analiză, discuţii şi dezbateri pe teme de istorie şi filosofie a religiilor sau pe teme adiacente;

 • recuperarea şi valorizarea lucrărilor unor teologi cu preocupări în domeniul Istoriei şi Filosofiei Religiilor;

 • diseminarea celor mai noi cercetări din domeniu în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanța;

 • diseminarea, prin diverse canale, a rezultatelor cercetărilor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, membri ai Cercului sau participanţi, în domeniul Istoriei şi filosofiei religiilor sau în domenii conexe.

ACTIVITĂȚI

În vederea atingerii acestor obiective, Cercul de Istoria şi Filosofia Religiilor îşi propune următoarele activităţi:

 • Organizarea de întâlniri cu caracter regulat (lunare), adresate studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, doctorilor şi cercetătorilor cu preocupări în domeniul Istoriei şi filosofiei religiilor. Aceste întâlniri se vor desfăşura cu precădere în incinta Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanța, cu anunţarea prealabilă a conducerii în privinţa datei şi intervalului orar şi fără a perturba celelalte activităţi din facultate. Întâlnirile cu caracter regulat vor consta în susţinerea unor comunicări pe marginea temei propuse spre analiză şi dezbatere, dialoguri pornind de la respectivele comunicări şi, în final, prezentarea unor apariţii editoriale de ultimă oră din spaţiul românesc şi din străinătate. Accesul participanţilor va fi liber şi necondiţionat de calitatea de membru permanent al Cercului.

 • Organizarea, cu caracter extraordinar, de conferinţe, colocvii, seminarii ş.a., prilejuite de prezenţa unui invitat, comemorarea unui eveniment ş.a.

 • Invitarea unor personalităţi din domeniul Istoriei şi filosofiei religiilor sau din alte domenii pentru a conferenţia în cadrul lucrărilor Cercului.

 • Realizarea unei pagini web a Cercului, unde vor fi anunţate temele fiecărei întâlniri, vor fi postate cele mai reprezentative comunicări şi semnalizate ultimele apariţii editoriale din domeniu, precum şi a unui forum electronic de discuţii adresat membrilor cercului, care să faciliteze comunicarea dintre aceştia în afara contextului formal al întâlnirilor Cercului.

 • Reeditarea operelor din sfera Istoriei şi Filosofiei Religiilor sau din domenii conexe, lucrări aparţinând cu precădere unor autori din spaţiul teologic (ex. Mircea Eliade, Vasile Găină ş.a.), precum şi publicarea unor studii care să evidenţieze importanţa acestora în privinţa prezenţei disciplinei în facultăţile de teologie din România.

 • Realizarea unor deplasări ale membrilor cercului la diferite obiective arheologice (ex. Cucuteni, Sarmisegetuza ş.a.) relevante pentru studierea şi înţelegerea dimensiunii religioase a culturilor preistorice şi antice.

 • Editarea unei publicaţii anuale a Cercului.

 • Orice alte activităţi desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse.